ثبت درخواست فوری
درخواست خدمات به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود: ارسال پیام از طریق باکس درخواست و از طریق تماس فوری، در هر حالت درخواست شما به اپرتور های درمان نو ارسال شده و اپراتور های مرکز اقدام به پیگیری درخواست می نمایند، پس از ثبت و پیگیری در کمتر از 2 دقیقه تماس با شما حاصل شده و اطلاعاتی از قبیل سن، جنس، نوع بیماری، و غیره از شما سوال می شود و بر اساس درخواست شما خدمات اعزام می گردد، این خدمات می تواند شامل اعزام پزشک، اعزام پرستار، اعزام کمک پرستار و غیره باشد، لازم به ذکر است که خدماتی مانند اخذ نوار مغز، نوار قلب، رادیوگرافی در منزل و غیره نیز از جانب مرکز خدمات پرستاری در منزل درمان نو قابل ارائه خواهد بود.
مشاوره
فوری