ثبت درخواست فوری

شرایط و قوانین ناظر در این سایت شامل:

  1. تایید درخواست خود مبنی بر اینکه اپرتور های این مرکز اقدام به دریافت اطلاعات از شما نمایند.
  2. ورد کاربران به پنل شخصی درخواست خدمات خود به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر سایت و مجموعه می باشد.
  3. تمامی قوانین این مجموعه تحت نظر و پایش قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از مصرف کننده است.
  4. در صورتی که اپرتور ها درخواست شما را ثبت نمایند و با شسما تماس بگیرند شما مسئول مستقیم هدایت خدمات خواهید بود و لغو آن دارای هزینه می باشد.
  5. در صورتی که سایت دچار خطای سیستمیک گردد، می توانید درخواست خود را از طریق تماس با اپراتور های ما در میان بگذارید.
مشاوره
فوری