ثبت درخواست فوری

به سوالات شما پاسخ داده شده

چطور می توانیم به شما کمک کنیم ؟
  • با توجه به زمان درخواست شما نهایتا تا 45 دقیقه این فرآیند به طول خواهد انجامید.

  • بله، شما می توانید از خدمات هم زمان مانند گرفتن فشارخون و قندخون استفاده نمایید.

  • شما می توانید از طریق دستگاه کارت خوان یا خدمات کارت به کارت این اقدام را انجام دهید.

  • بله، با توجه به طرح انطباق وزارت بهداشت، شما می توانید از این خدمات استفاده نمایید.

  • بله، شما می توانید هم از خدمات پرستار و هم از خدمات پزشک به طور هم زمان استفاده نمایید.

  • بله، خدمات ما به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته می باشد.

مشاوره
فوری